Tất cả sản phẩm

Bữa Tiệc Ly

Bữa Tiệc Ly

Tranh kính nhà thờ Vinhcoba bảo hành độ bền điêu khắc và màu sắc vĩnh cửu.

Liên hệ

Chúa GiêSu

Chúa GiêSu

Tranh kính :Chúa GiêSu được điêu khắc trên chất liệu kính an toàn,chịu nhiệt và lực cao. Tranh được bảo hành điêu khắc vĩnh cửu.

Liên hệ

Tranh Chúa

Tranh Chúa

Nghệ nhân Vinh coba thực hiện bảo điêu khắc tranh chuá trên kính. Tranh được điêu khắc và làm màu thủ công trên chất liệu kính an toàn....

Liên hệ

Tranh Sen Cá

Tranh Sen Cá

Tranh kính Sen Cá được điêu khắc trên chất liệu kính an toàn chịu được nhiệt và lực cao. Tranh kính Sen Cá được bảo hành điêu khắc trọn...

Liên hệ

Tranh Hoa Quả

Tranh Hoa Quả

tranh kính Hoa Quả được điêu khắc trên chất liệu kính an toàn ,chiuị nhiệt độ và lực va đập mạnh. VÌ thế đảm bảo an toàn và thẩm...

Liên hệ

Tranh kính trừu tượng

Tranh kính trừu tượng

http://cobaartglass.com.vn/home/

Liên hệ

Tranh trừu tượng

Tranh trừu tượng

http://cobaartglass.com.vn/home/

Liên hệ

Tranh  trừu tượng

Tranh trừu tượng

http://cobaartglass.com.vn/home/

Liên hệ

Suối Tóc 01

Suối Tóc 01

Tranh Kính Suối Tóc được bảo hành điêu khắc vĩnh cửu.

Liên hệ