vinhcobaartglass

vinhcobaartglass
vinhcobaartglass
vinhcobaartglass
Hoàn Thiện HĐ Tranh Kính Hoa Văn và Thánh  Nhà Thờ.

Thứ CN, Ngày 22, Tháng Giêng, Năm 2017

Hoàn Thiện HĐ Tranh Kính Hoa Văn và Thánh Nhà Thờ.

Hoàn Thiện HĐ Tranh Kính Hoa Văn và Thánh Nhà Thờ.

Đọc tiếp
Hội Thảo Công Nghệ Phủ Kính -giả pháp trong xây dựng kiến trúc

Thứ Bảy, Ngày 14, Tháng Giêng, Năm 2017

Hội Thảo Công Nghệ Phủ Kính -giả pháp trong xây dựng kiến trúc

Hội Thảo Công Nghệ Phủ Kính -giả pháp trong xây dựng kiến trúc

Đọc tiếp
Hoàn THiện HĐ tranh điện

Thứ Bảy, Ngày 14, Tháng Giêng, Năm 2017

Hoàn THiện HĐ tranh điện "Mã Đáo Thành Công" KH Thái Bình

Hoàn THiện HĐ tranh điện "Mã Đáo Thành Công" KH Thái Bình

Đọc tiếp
HAPPY NEW YEAR !2017.

Thứ Bảy, Ngày 31, Tháng Mười Hai, Năm 2016

HAPPY NEW YEAR !2017.

HAPPY NEW YEAR !2017.

Đọc tiếp
CoBa Hoàn Thiện HĐ Tranh Kính Nhà Thờ.

Thứ Tư, Ngày 28, Tháng Mười Hai, Năm 2016

CoBa Hoàn Thiện HĐ Tranh Kính Nhà Thờ.

CoBa Hoàn Thiện HĐ Tranh Kính Nhà Thờ.

Đọc tiếp
MERRY CHRISTMATS!

Thứ Bảy, Ngày 24, Tháng Mười Hai, Năm 2016

MERRY CHRISTMATS!

MERRY CHRISTMATS!

Đọc tiếp
Sản Phẩm sáng chế mới của nghệ Nhân Phạm Hồng Vinh :Đèn Tranh

Thứ Sáu, Ngày 07, Tháng Mười, Năm 2016

Sản Phẩm sáng chế mới của nghệ Nhân Phạm Hồng Vinh :Đèn Tranh

Sản Phẩm sáng chế mới của nghệ Nhân Phạm Hồng Vinh :Đèn Tranh

Đọc tiếp
Hoàn Thiện Hợp Đồng Tranh KÍnh Phú Thọ.

Thứ Sáu, Ngày 07, Tháng Mười, Năm 2016

Hoàn Thiện Hợp Đồng Tranh KÍnh Phú Thọ.

Hoàn Thiện Hợp Đồng Tranh KÍnh Phú Thọ.

Đọc tiếp
Hoàn Thiện Tranh Kính Nhà Thờ Lào Cai

Thứ Sáu, Ngày 07, Tháng Mười, Năm 2016

Hoàn Thiện Tranh Kính Nhà Thờ Lào Cai

Hoàn Thiện Tranh Kính Nhà Thờ Lào Cai

Đọc tiếp
Sản Phẩm sáng chế mới của nghệ Nhân Phạm Hồng Vinh :Đèn Tranh

Thứ Sáu, Ngày 07, Tháng Mười, Năm 2016

Sản Phẩm sáng chế mới của nghệ Nhân Phạm Hồng Vinh :Đèn Tranh

Sản Phẩm sáng chế mới của nghệ Nhân Phạm Hồng Vinh :Đèn Tranh

Đọc tiếp
Hoàn Thiện Hợp Đồng Tranh KÍnh Phú Thọ.

Thứ Sáu, Ngày 07, Tháng Mười, Năm 2016

Hoàn Thiện Hợp Đồng Tranh KÍnh Phú Thọ.

Hoàn Thiện Hợp Đồng Tranh KÍnh Phú Thọ.

Đọc tiếp
Hoàn Thiện Tranh Kính Nhà Thờ Lào Cai

Thứ Sáu, Ngày 07, Tháng Mười, Năm 2016

Hoàn Thiện Tranh Kính Nhà Thờ Lào Cai

Hoàn Thiện Tranh Kính Nhà Thờ Lào Cai

Đọc tiếp