Hôi Thảo CÔng Nghệ Phủ KÍnh - Giải pháp trong xây dựng và kiến trúc.

Ngày10/1/2017 Vinhcoba tham gia ,Cuộc hội thảo công nghệ phủ kính bảo vệ vỏ bọc kính cho ngôi nhà của bạn ,được các giáo sư , tiến sỹ cùng hiệu trưởng, trưởng phó khoa trừơng đại học xây dựng và các chuyên gia ngành kính tham dự nghiêm túc , cởi mở .

 
vinhcobaartglass vinhcobaartglass