1102- vinhcoba

1102- vinhcoba

Hoạt động trên nhằm tôn vinh những đóng góp của nhiều nghệ nhân tại các làng nghề ở Hà Nội để giữ gìn, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống, những nét tinh hoa của các làng nghề trên địa bàn Hà Nội.

Theo thống kê, hiện nay ở Việt Nam có 30,8 triệu người sử dụng Internet, thời lượng truy cập mỗi ngày 5-6h/người, cho thấy Internet là một môi trường lý tưởng của thương mại, của truyền thông để các làng nghề, các nghệ nhân khẳng định giá trị thương hiệu của mình.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề: Giải pháp truyền thông, tiếp thị về văn hóa, du lịch các làng nghề trên mạng Internet toàn cầu; xây dựng “thương hiệu số” đối với làng nghề và truyền thông “nhân hiệu số” đối với các nghệ nhân trên môi trường số để nhằm tìm ra các giải pháp hữu hiệu giúp các nghệ nhân, thợ giỏi tại các làng nghề thủ công mỹ nghệ ở Việt Nam bảo vệ “thương hiệu số” của mỗi tổ chức, cá nhân và định vị “Nhân hiệu số” trên môi trường Internet; góp phần tạo dựng thương hiệu làng nghề truyền thống của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu.

Đặc biệt, tại buổi tọa đàm, các Nghệ nhân đã nhận được gói tài trợ “Các giải pháp tiếp thị số” của dự án 1102; Hội đồng thẩm định cấp cao sản phẩm thủ công mỹ nghệ cũng đã được thành lập, để đánh giá và quyết định giá trị và khai sinh cho sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ trên hệ thống tiếp thị độc nhất vô nhị 1102.
Trong thời gian tới, sự hợp tác gắn bó với Dự án 1102 sẽ tạo ra một sức mạnh mới, một làm sóng mới đưa làng nghề, nghệ nhân cùng các sản phẩm độc đáo của làng nghề thủ công mỹ nghệ Thủ đô vươn lên một tầm cao mới.

Dự án 1102 được xây dựng trên cơ sở sự hưởng ứng tích cực thực hiện Quyết định 689/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chương trình phát triển thương mại điện tử Quốc gia giai đoạn 2014 – 2020. Cũng chính ở đây là một nền tảng về truyền thông, marketing, thương mại điện tử…để tạo dựng và khẳng định thương hiệu số, nhân hiệu số cho các làng nghề, nghệ nhân của Việt Nam, trong quá trình hội nhập kinh tế, văn hóa toàn cầu.

 

tranh kính vinhcoba được xếp hạng vào tóp 1 sản phẩm kính điêu khắc . vinhcoba trở thành người của hội đồng thẩm định chất lượng sản phẩm cùng loại .

Đệ tử vinhcoba : nghệ nhân BÙi Hải Hà 

Sản phẩm kính nghệ thuật Bùi hải Hà 

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề: Giải pháp truyền thông, tiếp thị về văn hóa, du lịch các làng nghề trên mạng Internet toàn cầu; xây dựng “thương hiệu số” đối với làng nghề và truyền thông “nhân hiệu số” đối với các nghệ nhân trên môi trường số để nhằm tìm ra các giải pháp hữu hiệu giúp các nghệ nhân, thợ giỏi tại các làng nghề thủ công mỹ nghệ ở Việt Nam bảo vệ “thương hiệu số” của mỗi tổ chức, cá nhân và định vị “Nhân hiệu số” trên môi trường Internet; góp phần tạo dựng thương hiệu làng nghề truyền thống của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu.

Tranh tứ Bình của Đặng tuyết Mai 

Đặc biệt, tại buổi tọa đàm, các Nghệ nhân đã nhận được gói tài trợ “Các giải pháp tiếp thị số” của dự án 1102; Hội đồng thẩm định cấp cao sản phẩm thủ công mỹ nghệ cũng đã được thành lập, để đánh giá và quyết định giá trị và khai sinh cho sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ trên hệ thống tiếp thị độc nhất vô nhị 1102.
Trong thời gian tới, sự hợp tác gắn bó với Dự án 1102 sẽ tạo ra một sức mạnh mới, một làm sóng mới đưa làng nghề, nghệ nhân cùng các sản phẩm độc đáo của làng nghề thủ công mỹ nghệ Thủ đô vươn lên một tầm cao mới.

 Tranh thánh vinhcoba 

Dự án 1102 được xây dựng trên cơ sở sự hưởng ứng tích cực thực hiện Quyết định 689/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chương trình phát triển thương mại điện tử Quốc gia giai đoạn 2014 – 2020. Cũng chính ở đây là một nền tảng về truyền thông, marketing, thương mại điện tử…để tạo dựng và khẳng định thương hiệu số, nhân hiệu số cho các làng nghề, nghệ nhân của Việt Nam, trong quá trình hội nhập kinh tế, văn hóa toàn cầu.

Tranh âm thanh kính Đặng Tuyết Mai 

tranh kính vinhcoba được xếp hạng vào tóp 1 sản phẩm kính điêu khắc . vinhcoba trở thành người của hội đồng thẩm định chất lượng sản phẩm cùng loại .

 

tranh vinhcoba ba siêu bền - thử lửa 

tranh kính thử lửa 

siêu bền - siêu đẹp 

công nghệ thủ công với hiện đại 

 

nhà máy tranh kính 

Viết bình luận:

 
vinhcobaartglass vinhcobaartglass