Bùi Hải Hà được cấp Bằng Nghệ nhân- ngày 25/11/2014

Bùi Hải Hà được cấp Bằng Nghệ nhân- ngày 25/11/2014

Nghệ nhân là danh hiệu cao quý dành cho những người thợ tài giỏi có nhiều công lao đóng góp và ảnh hưởng đến sự tồn vong và  phát triển làng nghề . danh hiệu nghệ nhân được người dân  trong làng nghề trân trọng suy tôn . Nghệ nhân có tầm ảnh hưởng lớn đến ngành nghề trong đất nước , đóng góp sự phát triển kinh tế và xây dựng văn hóa làng nghề . Nghệ nhân Bùi Hải hà chính thức được Hiệp Hội làng nghề việt nam  xét duyệt và cấp bằng Nghệ nhân việt nam . Lễ cấp bằng được tổ chức long trọng tại nhà Hát lớn  Hà Nội vào 9h sáng ngày 25/11/2014.

 

 

 

 

 

 

Viết bình luận:

 
vinhcobaartglass vinhcobaartglass