Bùi Thị Hải Hà thành viên hội đồng 1102

Bùi Thị Hải Hà thành viên hội đồng 1102

Truyền nhân tranh kính vinhcoba đã trưởng thành trên thương trường , với tài năng những đóng góp hết mình cho sự nghiệp tranh kính nước nhà Bùi Thị Hải Hà đã được 1102 chọn làm thành viên hội đồng thẩm định vinh danh thương hiệu , nhân hiệu 1102 .

 

 

 

 

Viết bình luận: