Doanh nhân Bùi Thị Hải Hà  nhận kỷ niêm chương và bắt tay thân mật với Phó Chủ Tịch Quốc hội

Doanh nhân Bùi Thị Hải Hà nhận kỷ niêm chương và bắt tay thân mật với Phó Chủ Tịch Quốc hội

 

Viết bình luận:

 
vinhcobaartglass vinhcobaartglass