GLASS PAINTING vinhcoba

GLASS PAINTING vinhcoba

Mr. Pham Hong Vinh considers as Vietnam master of glass painting which is began with the simple sketches

Tranh kính nghệ thuật xuyên sáng chuyển mầu của diện ngọc Phật . Tác giả  tranh kính điêu khắc hai mặt , sử lý mài bóng tự nhiên , khắc sâu bắt sáng trên nền kính trắng an toàn TEMPE . - vinhcoba 

 

 

 

Viết bình luận:

 
vinhcobaartglass vinhcobaartglass