HĐ  Gương Long Cuốn Thủy  Khách Sạn Cao Cấp

HĐ Gương Long Cuốn Thủy Khách Sạn Cao Cấp

  Ngày 6/8 sau 1 tuần làm việc Nghệ Nhân Phạm Hồng Vinh đã hoàn thiện HĐ  Gương Long Cuốn Thủy  cho KH  Khách Sạn Cao Cấp.Gương trong nooij thất được bảo hành điêu khắc trọn đời.

Viết bình luận:

 
vinhcobaartglass vinhcobaartglass