Hoa Hoàng Lan

Hoa Hoàng Lan

Thể loại tranh kính sơn màu siêu bền  và sau đó điêu khắc thủng phần sơn cản sáng  tạo hình ảnh 3D nổi rất ấn tượng 

 

Viết bình luận:

 
vinhcobaartglass vinhcobaartglass