“Hội Trợ Xúc Tiến Thương Mại Gắn Kết Quảng Bá Văn Hoá Du Lịch Địa Phương” 

“Hội Trợ Xúc Tiến Thương Mại Gắn Kết Quảng Bá Văn Hoá Du Lịch Địa Phương” 

Gian hàng tranh kính nghệ thuật Coba Artglass tham gia “Hội Chợ Xúc Tiến Thương Mại Gắn Kết Quảng Bá Văn Hoá Du Lịch Địa Phương”.

Thời gian diễn ra hội chợ từ 28/12-31/12. Đây là dịp quảng bá những sản phẩm độc đáo của xứ Đoài (Sơn Tây - Hà Nội).

Viết bình luận:

 
vinhcobaartglass vinhcobaartglass