Hôm nay 9/10/2014 , Vinhcoba - Bùi hải hà - Đặng Tuyết Mai - Nguyễn Thị gái - Bùi Thanh hải là những nghệ nhân ưu tú của COBA  Đi nhận kỷ niệm chương tại Văn Phòng Quốc hội

Hôm nay 9/10/2014 , Vinhcoba - Bùi hải hà - Đặng Tuyết Mai - Nguyễn Thị gái - Bùi Thanh hải là những nghệ nhân ưu tú của COBA Đi nhận kỷ niệm chương tại Văn Phòng Quốc hội

Nghệ nhân BÙi hải Hà

Nghệ nhân Đặng Tuyết mai :Đặng Tuyết Mai

 

 

 

Viết bình luận: