HS Nguyễn Văn Trắng

HS Nguyễn Văn Trắng

Họa Sỹ tranh kính coba : Nguyễn Văn Trắng sinh năm 1989. Người có năng kiếu hội họa từ nhỏ . được nghệ nhân Vinhcoba dậy bảo , kèm cặp . từ năm 2009. đến nay Tắng đã trưởng thành và trở thành họa sỹ vẽ tranh kính chính của coba . Cái duyên nghề đã đưa hs Trắng đến với các dòng tranh phật giáo như một định mệnh . các tác phẩm mandala, tranh thanka, được hs thể hiện vô cùng tỷ mỷ .

Viết bình luận:

 
vinhcobaartglass vinhcobaartglass