Một cuốn danh bạ khác gương kính 1996-2005

Một cuốn danh bạ khác gương kính 1996-2005

Một số trang còn lại ;

Nhà hà thanh Đại lý đầu tiên và lớn nhất  trên Phố cát Linh. Nhà Hùng Hồng là đại lý lớn nhất khu gia lâm , Ngô gia tự :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bà Trần Kim lan , Bạn thân của vinhcoba  đã cùng vinhcoba  trở từng chiếc gương điêu khắc  chào bán trên từng cây số  bằng xe Máy 

Còn đâyb là em Lý la Khê , người thợ in đề can sứ đầy tiên / 9 người thợ năm 1987. và  là  người thợ đóng đá mài bằng búa con 

Đây là hai người Chủ coba : Giám đốc Phạm Hồng vinh và Phó Giám đốc Đặng Đình Vĩnh

Viết bình luận:

 
vinhcobaartglass vinhcobaartglass