Năm 1998 Giáo sư Zhuang Xiaowei đưa ra ứng dụng kính nghệ thuật  nội thất

Năm 1998 Giáo sư Zhuang Xiaowei đưa ra ứng dụng kính nghệ thuật nội thất

Giáo sư Zhuang Xiaowei: yếu tố thiết kế kính nghệ thuật trong tòa nhà
Giáo sư Zhuang Xiaowei ở Thượng Hải Academy of Art University để giảng dạy, Thầy hướng dẫn, cũng như phục vụ trợ lý đặc biệt của Hiệp hội kính hàng ngày Trung Quốc, Trung Quốc là xây dựng và công nghiệp các chuyên gia Hiệp hội kính và Hiệp hội Quốc tế các Ủy ban chuyên môn của các thành viên bảo tàng thủy tinh.
Giáo sư Zhuang Xiaowei ở Thượng Hải Academy of Art University để giảng dạy, Thầy hướng dẫn, đồng thời là China Daily Glass Trợ lý đặc biệt Hiệp hội, các chuyên gia cũng xây dựng và công nghiệp của Trung Quốc Hiệp hội kính và Hiệp hội Quốc tế các Ủy ban chuyên môn của các thành viên bảo tàng thủy tinh.
Các giáo sư được mời đến Trung Quốc Zhuang Xiaowei mạng thủy tinh, đặc biệt đến tham dự Trung Quốc Hangzhou West Lake ngành forum kính, và mang lại cho các "yếu tố thiết kế kính nghệ thuật trong tòa nhà," bài phát biểu tuyệt vời. Trong bài phát biểu của mình, Giáo sư Zhuang bởi một số lượng lớn các bức tranh thuỷ tinh cho thấy các doanh nhân để sống một thế giới kính nghệ thuật tuyệt vời.
 
Kính nghệ thuật là và đã được sự tăng trưởng nhanh chóng của các ngành kể từ thế kỷ 20, 70 năm ở châu Âu và Hoa Kỳ. Trong bài phát biểu của mình, Giáo sư Johnson cho biết: "Với sự phát triển liên tục của công nghệ thủy tinh, chế biến thủy tinh và xây dựng các mối quan hệ cũng sẽ trở nên chặt chẽ hơn". Đồng thời, Giáo sư Zhuang tin với tất cả các loại kính để tạo ra một loài đã tồn tại trong thực tế ( chẳng hạn như thực vật, động vật ), và trí tưởng tượng của con người trong những điều trong tương lai sẽ trở thành một xu hướng trong ngành công nghiệp thủy tinh. Ngoài ra, Giáo sư Chong nhấn mạnh: "Sự phát triển của các công nghệ mới vào chất lượng của kính nghệ thuật có một vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy và tạo điều kiện cho vai diễn."
1998 Zhuang Xiaowei triển khai do Sở Fine Arts Đại học Thượng Hải có kế hoạch thực thi cho trường Đại học Wolverhampton kính ở Anh để theo đuổi bằng thạc sĩ. Tháng 11 năm 2000 hồi hương, Thượng Hải Academy of Art University trong nghệ thuật thủy tinh tạo ra một cảm giác thực sự của những gì các buồng đầu tiên về Trung Quốc tôn trọng, trách nhiệm, sáng tạo và nỗ lực siêng năng để tạo ra các cửa Y tế, hơn mười trường đại học ở Trung Quốc như một kính lĩnh vực nghệ thuật chính một phần đóng một vai trò quan trọng. Các bài giảng, giáo sư Zhuang cũng dẫn đầu lĩnh vực tư duy doanh nhân áp dụng cho kính nghệ thuật trong tòa nhà.

Viết bình luận:

 
vinhcobaartglass vinhcobaartglass