Nghệ nhân Tranh kính Bùi Hải Hà  , doanh nhân ASEAN 2014

Nghệ nhân Tranh kính Bùi Hải Hà , doanh nhân ASEAN 2014

Ông trao giải là Ông: Sunil Sharma - Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Quốc tế và Ông Nguyễn Văn Hà - Phó ban thi đua khen thưởng - Văn phòng Chủ tịch nước. — tại Văn Phòng Quốc Hội.

 

 

 

 

: Sunil Sharma - Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Quốc tế và Ông Nguyễn Văn Hà - Phó ban thi đua khen thưởng - Văn phòng Chủ tịch nước.

 

 

 

Viết bình luận:

 
vinhcobaartglass vinhcobaartglass