Nghệ nhân Tranh kính Bùi Hải Hà  nhận cúp vàng doanh nhân ASEAN 2014

Nghệ nhân Tranh kính Bùi Hải Hà nhận cúp vàng doanh nhân ASEAN 2014

Doanh Nhân Bùi hải Hà - niềm tự hào Tranh kính xứ Đoài  nói riêng và là niềm tự hào tranh kính Việt nam Nói chung 

Nghệ nhân Bùi Thị hải Hà Nhận Cúp Vàng ASEAN 2014

Nghệ nhân  Bùi hải Hà và Bùi Thanh Hải 

 

Nghệ nhân BÙI THỊ HẢI HÀ và VINHCOBA 

 

Gia Đình nghệ nhân !

 

 

 

Viết bình luận:

 
vinhcobaartglass vinhcobaartglass