nghệ nhân tranh kính trẻ tuổi nhất Việt nam - Kỷ niệm chương Hồ Chí Minh

nghệ nhân tranh kính trẻ tuổi nhất Việt nam - Kỷ niệm chương Hồ Chí Minh

Ngày 11/9/2011 Nghệ nhân tranh kính Bùi hải Hà tới hội Trường Quốc hội cùng đoàn doan nhân ba miền về báo công Phó chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân . Tại đây các doanh nhân được nhận kỷ niệm chương Hồ Chí Minh và chụp ảnh chung với đoàn quốc hội

 

 

 

 

Viết bình luận:

 
vinhcobaartglass vinhcobaartglass