Nghệ thuật Tranh kính Phật Giáo Đại Thừa

Nghệ thuật Tranh kính Phật Giáo Đại Thừa

Phật Giáo Đại Thừa-, Dòng Mật Tông , có những hình thức cúng dường khác với  phong tục  thường lệ . để hình ảnh đức phật cũng như các bức ảnh mật Giáo , có chiều sâu , da dạng, biến hóa , mầu sắc .... rất đặc biệt . Vinhcoba đưa ra một  phong  cách  tranh Quáng Âm Tứ Thủ . để các bạn  tham khảo .

 

 

 

 

Viết bình luận:

 
vinhcobaartglass vinhcobaartglass