Những người đã tạo lên Thương hiệu  COBA

Những người đã tạo lên Thương hiệu COBA

Người có công đầu phải kể đến Ông Đặng Đình Vĩnh , bà Trần Kim Lan , Đặng tuyết Mai ,Đã cùng Vinhcoba chuyển cơ sở coba ( doanh nghiệp tư nhân ) tạo dựng công ty coba vào năm 2003 . Điều đó làm thay đổi bộ mặt quy trình và công nghệ sau kính của Việt nam . 

 

 

 

Viết bình luận:

 
vinhcobaartglass vinhcobaartglass