Sự Cảm Hóa từ tranh Quan Âm Tứ Thủ

Sự Cảm Hóa từ tranh Quan Âm Tứ Thủ

Một em bé 3 tuổi đi qua đường, nhìn thấy tranh kính  Quan âm tứ Thủ . Nó dằng tay ông nó đang dắt , chạy đến ôm bức tranh . tôi đang làm ảnh thấy   vậy chụp vài kiểu  kỷ niệm .Trong đầu thầm nghĩ . Sức mạnh giáo hóa chúng sinh , một năng lượng lan tỏa  lôi kéo mọi người chiêm bái và ngài đã làm như thế .

 

 

Cháu tên là BI BI

 

 

Viết bình luận: