Thân phụ đăng sư

Thân phụ đăng sư

Nhất tự Vi sư , Một chữ cũng là thầy hay bán tự Vi sư - Nửa chữ cũng là thầy . người thầy đầu tiên trong đời chúng ta chính là cha mẹ . trong nhà người cha thường dậy cho con cái chí tuệ , chí làm trai , sự mạnh bạo , tính quyết đoán , người cha được công nhận là người thầy của con cái . cho dù bạn có đỗ đạt cao đên đâu thì người cha vẫn luôn là người thầy của bạn. vinhcoba tạo dựng bức tranh kính phụ tử đăng sư là muốn nhắc nhở các bạn hiểu điều đấy . tranh được nung ở nhiệt độ mà thủy tinh nóng chẩy . bền hàng ngàn năm không phai mời , như một chân lý mà vinhcoba đã khắc lên​

Viết bình luận:

 
vinhcobaartglass vinhcobaartglass