"Vinhcoba" chính thức được ra nhập Hội Mỹ Thuật Việt Nam

Ngày 12/10/2011 tại hà Nội , Vinhcoba chính thức được ra nhập Hội Mỹ Thuật Việt Nam. Nghệ nhân tranh kính duy nhất là thành viên của hiệp hội.

 

Viết bình luận:

 
vinhcobaartglass vinhcobaartglass