vinhcoba hát chung với Mỹ Linh 2008

vinhcoba hát chung với Mỹ Linh 2008

Năm 2008, vinhcoba đăng quan Doan nhân Tranh kính Việt nam phát triển bền vững . Khi lên tặng hoa cho ca Sỹ , bất chợt Mỹ Linh chuyển mích cho vinh coba hát chung. thật là bất ngờ . Vinhcoba cũng may là hát tàm tạm vì bài ca xây dự không làm khó vinhcoba.

Viết bình luận: