Vinhcoba và HHCHG Việt nam

Vinhcoba và HHCHG Việt nam

Chống hàng Nhái , hàng Giả , hàng kém chất lượng và Hàng Tranh kính có nguồn gốc Văn hóa ngoại bang là sứ mệnh lịch sử vinhcoba  phải quét sạch, để bảo vệ Văn hóa tranh kính Việt Nam , bảo vệ Làng    nghề  Tranh Kính  Việt nam .

 

Viết bình luận:

 
vinhcobaartglass vinhcobaartglass