Xưởng Tranh kính Nhà thờ coba sơn tây

Xưởng Tranh kính Nhà thờ coba sơn tây

Xưởng tranh kính nhà thờ nằm trên địa phận giáo phận Hưng hóa . Xưởng rộng 700 m2 phía tây nam nhà thờ . Xưởng tranh kính nghệ thuật điêu khắc siêu bền , tranh cửa sổ nhà thờ  ngăn không gian nhà thờ với môi trường bên ngoài . Tranh nhà thờ do coba chế tác bền vĩnh viễn với thời gian . đập khó vỡ cạo không bong và đốt không cháy .

 

 

 

 

 

 

Viết bình luận:

 
vinhcobaartglass vinhcobaartglass