Đón Nhận Cúp và Bằng Khen:

Đón Nhận Cúp và Bằng Khen: "Nghệ nhân văn hoá tiêu biểu ASIA" tại Campuchia.

Trong chương trình :" Diễn đàn kinh tế, quốc tế ASIA 2019", DIỄN RA TẠI CAMPUCHIA.
Vinhcoba  vinh dự nhận cúp vàng và bằng khen "Doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu ASIA" "Nghệ nhân văn hoá tiêu biểu ASIA

Viết bình luận: