Tin tức

Tranh KínhVInhcoba Tự Hào Góp Mặt cho Nhà THờ

Thứ T4, Ngày 19, Tháng Hai, Năm 2020

Tranh KínhVInhcoba Tự Hào Góp Mặt cho Nhà THờ

Vinhcoba sáng tạo ra #kính _hoa mài khắc trên kính tủ ly, tủ đứng, sáng tạo ra kính mờ phun cát và máy khắc kính cầm tay ứng dụng công nghệ khoan ống vào Việt Nam,... Mọi sáng chế của ông giúp cho vinhcoba độc quyền trên thị trường...

Hoàn Thiện Tranh Kính NHà THờ .

Thứ T5, Ngày 16, Tháng Giêng, Năm 2020

Hoàn Thiện Tranh Kính NHà THờ .

Vinhcoba sáng tạo ra #kính _hoa mài khắc trên kính tủ ly, tủ đứng, sáng tạo ra kính mờ phun cát và máy khắc kính cầm tay ứng dụng công nghệ khoan ống vào Việt Nam,... Mọi sáng chế của ông giúp cho vinhcoba độc quyền trên thị trường...

Hoàn Thiện HĐ TRanh nhà THờ.

Thứ T3, Ngày 17, Tháng Mười Hai, Năm 2019

Hoàn Thiện HĐ TRanh nhà THờ.

Vinhcoba sáng tạo ra #kính _hoa mài khắc trên kính tủ ly, tủ đứng, sáng tạo ra kính mờ phun cát và máy khắc kính cầm tay ứng dụng công nghệ khoan ống vào Việt Nam,... Mọi sáng chế của ông giúp cho vinhcoba độc quyền trên thị trường...

Hoàn Thiện Vách Kính KHổ Lớn.

Thứ T3, Ngày 17, Tháng Mười Hai, Năm 2019

Hoàn Thiện Vách Kính KHổ Lớn.

Vinhcoba sáng tạo ra #kính _hoa mài khắc trên kính tủ ly, tủ đứng, sáng tạo ra kính mờ phun cát và máy khắc kính cầm tay ứng dụng công nghệ khoan ống vào Việt Nam,... Mọi sáng chế của ông giúp cho vinhcoba độc quyền trên thị trường...

Triển Lãm Vật Liệu Xây Dựng  Vietbuil- 2019

Thứ T4, Ngày 27, Tháng Mười Một, Năm 2019

Triển Lãm Vật Liệu Xây Dựng Vietbuil- 2019

Vinhcoba kính mời quý khách hàng, anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp... tới tham quan gian hàng TRanh Kính ,Triển Lãm Vật Liệu Xây Dựng Vietbuil- 2019 , tại số 1 Đỗ Đức Dục , HN. từ ngày 27/11 - 1/12/2019. kính mời!

TRiển Lãm Tranh Khắc Kính NGhệ THuật

Thứ T4, Ngày 20, Tháng Mười Một, Năm 2019

TRiển Lãm Tranh Khắc Kính NGhệ THuật

TRiển Lãm Tranh Khắc Kính NGhệ THuật, điễn ra hai ngày 20,21/11 tại TTTL vân Hồ, số 2 Hoa Lư, HN. Vinhcoba kính mời Quý anh em, bạn bè, khách hàng... tới tham quan .