Tin tức

Truyền HÌnh Cuối Tuần VTV5( ảnh hậu trường)

Thứ Tue, Ngày 18, August, Năm 2020

Truyền HÌnh Cuối Tuần VTV5( ảnh hậu trường)

lh 0985620152- 0966150086 để được tư vấn miễn phí Vinhcoba sáng tạo ra #kính _hoa mài khắc trên kính tủ ly, tủ đứng, sáng tạo ra kính mờ phun cát và máy khắc kính cầm tay ứng dụng công nghệ khoan ống vào Việt Nam,... Mọi sáng chế...

Hoàn Thiện HĐ Lô Cửa Kính Khắc Hoa VĂn.

Thứ Tue, Ngày 18, August, Năm 2020

Hoàn Thiện HĐ Lô Cửa Kính Khắc Hoa VĂn.

lh 0985620152- 0966150086 để được tư vấn miễn phí Vinhcoba sáng tạo ra #kính _hoa mài khắc trên kính tủ ly, tủ đứng, sáng tạo ra kính mờ phun cát và máy khắc kính cầm tay ứng dụng công nghệ khoan ống vào Việt Nam,... Mọi sáng chế...

Lắp  Đặt HOàn Thiện Bộ Chóp Kính Khắc NHà THờ

Thứ Tue, Ngày 18, August, Năm 2020

Lắp Đặt HOàn Thiện Bộ Chóp Kính Khắc NHà THờ

lh 0985620152- 0966150086 để được tư vấn miễn phí Vinhcoba sáng tạo ra #kính _hoa mài khắc trên kính tủ ly, tủ đứng, sáng tạo ra kính mờ phun cát và máy khắc kính cầm tay ứng dụng công nghệ khoan ống vào Việt Nam,... Mọi sáng chế...

Nghệ nhân tranh kính trẻ Xứ Đoài -Bùi Thanh Hải

Thứ Fri, Ngày 19, June, Năm 2020

Nghệ nhân tranh kính trẻ Xứ Đoài -Bùi Thanh Hải

Bùi Thanh Hải -1998 Xóm lục Thanh Oai Thanh Cao Theo Nghệ nhân Phạm Hồng Vinh và Bùi Thị Hải Hà từ 2003 - từ thợ mài thủy tinh cô đã học vè đồ họa và trở thành nhân viên thiết kế đồ họa cho Công ty...

TRiển LÃm TRanh Phật GIÁo Coba.

Thứ Thu, Ngày 07, May, Năm 2020

TRiển LÃm TRanh Phật GIÁo Coba.

TRiển LÃm TRanh Phật GIÁo Coba. Vinh COba Trân trọng kính mời toàn thể quý anh em, bạn bè, đồng nghiệp , và đối tác.... đến tham quan triern lãm Tranh Phật Giáo, tại 29/183 tổ dân phố 7, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, HN. Do dịch...