HAPPY NEW YEAR !2017.

HAPPY NEW YEAR !2017.

Mừng 2017 Vinhcoba xin chúc  phát tài phát lộc/ Tiền vô xồng xộc, tiền ra từ từ/ Sức khoẻ có dư, công danh tấn tới/ Tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa/ Xin chúc mọi nhà một năm đại thắng

Viết bình luận:

 
vinhcobaartglass vinhcobaartglass