Hoàn thiện THạp Đồng Đào Thịnh trên kính cong siêu lớn.

Hoàn thiện THạp Đồng Đào Thịnh trên kính cong siêu lớn.

Trần kính khối bán cầu- vinhcoba
Hoa văn :Thạp đồng Đào thịnh
Kích thước 4500 x4500 x1500 mm
Hoàn thiện ngày 12/4/2020 .
Địa điểm : Bảo tàng lịch sử thành phố Yên bái

Viết bình luận:

 
vinhcobaartglass vinhcobaartglass