Hội Thảo Công Nghệ Phủ Kính -giả pháp trong xây dựng kiến trúc

Hội Thảo Công Nghệ Phủ Kính -giả pháp trong xây dựng kiến trúc

Ngày10/1/2017 Vinhcoba tham gia ,Cuộc hội thảo công nghệ phủ kính bảo vệ vỏ bọc kính cho ngôi nhà của bạn ,được các giáo sư , tiến sỹ cùng hiệu trưởng, trưởng phó khoa trừơng đại học xây dựng và các chuyên gia ngành kính tham dự nghiêm túc , cởi mở .

Viết bình luận:

 
vinhcobaartglass vinhcobaartglass