LoGo mới của Công Ty,

LoGo mới của Công Ty,

Logo công ty CỔ PHẦN KÍNH NGHỆ THUẬT COBA
Cảm ơn rất nhiều sự đóng góp ý kiến của ACE các bạn bè, để Coba lựa chọn Logo đại diện cho công ty trên mặt trân truyền thông . với ước mơ tranh kính màu
điêu khắc nghệ thuật của coba artglass được lan tỏa ở Việt nam và thế giới >
Vinhcoba cảm ơn tất că các bạn đã đóng góp xây dựng thương hiệu !và lần đầu tiên LOGO Cobaartglass suất hiện tại thủ đô đất nước Camphuchia

Viết bình luận: