Mời Tham Quan Triển Lãm.

Mời Tham Quan Triển Lãm.

Mời Bạn bè của em và bạn bè Facebook trong hai ngày 21, 22 triển lãm tranh khắc kính tại  cung Hữu Nghị Việt Xô, nếu đặt hàng trong dịp này thì em ck 5% cho mọi đơn TRANH !
 Thân mời!

Viết bình luận:

 
vinhcobaartglass vinhcobaartglass