Tranh Vách Kính Màu Vinhcoba  Đốt Không Cháy Màu

Tranh Vách Kính Màu Vinhcoba Đốt Không Cháy Màu

Tranh Vách Kính Màu Vinhcoba  Đốt Không Cháy Màu.

Vinhcoba sáng tạo ra kính hoa mài khắc trên kính tủ ly, tủ đứng, sáng tạo ra kính mờ phun cát và máy khắc kính cầm tay ứng dụng công nghệ khoan ống vào Việt Nam,... Mọi sáng chế của ông giúp cho vinhcoba độc quyền trên thị trường Việt Nam.

  • Địa chỉ: 173C , Quang Trung ,Hà Đông, Hà Nội

  • Điện thoại : 0966150086 -0985620152

Viết bình luận:

 
vinhcobaartglass vinhcobaartglass