TRiển LÃm TRanh Phật GIÁo Coba.

TRiển LÃm TRanh Phật GIÁo Coba.

TRiển LÃm TRanh Phật GIÁo Coba.

Vinh COba Trân trọng kính mời toàn thể quý anh em, bạn bè, đồng nghiệp , và đối tác.... đến tham quan triern lãm Tranh Phật Giáo, tại 29/183 tổ dân phố 7, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, HN.

Do dịch Covid nên mng quý khách tham quan giữ khoảng cách an toàn và đeo khẩu trang.

trân trọng kính mời và cảm ơn!

Viết bình luận:

 
vinhcobaartglass vinhcobaartglass