Triển Lãm Vật Liệu Xây Dựng  Vietbuil- 2019

Triển Lãm Vật Liệu Xây Dựng Vietbuil- 2019

Vinhcoba kính mời quý khách hàng, anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp... tới tham quan gian hàng TRanh Kính ,Triển Lãm Vật Liệu Xây Dựng  Vietbuil- 2019 , tại số 1 Đỗ Đức Dục , HN.

từ ngày 27/11 - 1/12/2019.

kính mời!

Viết bình luận:

 
vinhcobaartglass vinhcobaartglass