Vinh Dự Gặp Đức Hồng Y Nguyễn Văn Nhơn

Vinh Dự Gặp Đức Hồng Y Nguyễn Văn Nhơn

Vinhcoba tự hào bên đức hồng y Phê Rô Nguyễn Văn Nhơn ngài đã khen vinhcoba làm tranh nhà thờ rất tốt,rất bền được các cha ca ngợi  rất nhiều.

Viết bình luận:

 
vinhcobaartglass vinhcobaartglass