Vui mừng chào đón GS Trần Lâm Biền tới thăm xưởng kính Coba.

Vui mừng chào đón GS Trần Lâm Biền tới thăm xưởng kính Coba.

Giáo Sư Trần Lâm Biền đến với Xưởng tranh kính nghệ thuật COBA

Sáng ngày 19/3 tại xưởng tranh kính coba Giáo sư Trần Lâm biền đã xem xét đánh giá cao công nghệ mới của vinh coba. Bên cạnh những thành công to lớn về công nghệ,ông cũng chỉ ra một số những thiếu sót về mặt hình ảnh,mang tính biểu tượng có tính chất thời điểm lịch sử,tuy nhiên sau 3 năm trở lại xưởng tranh kính,giáo sư rất vui thấy sự thay đổi rõ rệt,đánh gia cao các công trình tranh kính ứng dụng trong các nhà thờ công giáo và đã xây dựng được và đã xây dựng được hàng trăm các tác phẩm đồ họa mang biểu tượng phật giáo đây là việc làm phù hợp với nhu cầu phát triển trong kiến trúc đương đại giáo sư cũng hết lòng khen ngợi đội ngũ nhân viên trẻ đã và đang kế tục sự nghiệp tranh kính của Vinh Coba đã được trưởng thành và thực hiện được nhiều công trình tranh kính mang bản sắc văn hóa dân tộc.

Sau mỗi lần được giáo sư chỉ dạy , tranh kính vinhcoba thêm chau chuốt và hoàn thiện Đẹp về hình ảnh , chuẩn về văn hóa và tính giáo dục và tính mới ngày càng cao , trình độ nghệ thuật kính điêu khắc lên tầm cao mới

Viết bình luận:

 
vinhcobaartglass vinhcobaartglass